• Română
 • English

Studii Acustice

Studii acustice

Prin studiul acustic al unui spatiu se evaluează modul în care se propaga sunetul între două puncte într-un sistem acustic în raport cu variația în timp.

Cerințe acustice generale pentru un sunet bun:

 • trebuie să existe o intensitate sonoră adecvată în fiecare zonă a sălii, în special în locurile îndepărtate;
 • energia sonoră trebuie să fie distribuită uniform în încăpere;
 • trebuie asigurate caracteristicile optime de reverberație, pentru a facilita orice funcțiune a sălii
 • sala de audiție trebuie să nu prezinte defecte acustice (ecouri, umbre sonore, rezonanță, concentrări ale undelor sonore și reverberație excesivă);
 • zgomotul și vibrațiile de fond (datorate unor activități exterioare sălii de audiție) trebuie să fie estompate într-o masură suficientă astfel încât să nu interfere în nici un fel cu funcțiunea determinantă a încăperii;
 • Este important de știut că în funcție de tipul și mai ales destinația sălii, parametrii acustici pot diferi semnificativ.

Conflictul între cerințele acustice pentru vorbire și muzică:

Vorbire:

 • acustica spaților proiectate pentru vorbire (săli de clasă, aule universitare, săli de conferințe, săli de teatru) trebuie în primul rând să asigure claritatea și inteligibilitatea vorbirii, fără a se omite faptul că, întelegerea în procesul de vorbire depinde într-o importantă masură de gesturi și mimică facială, așa cum depinde de proiecția vocală.
 • Așteptările audienței privind calitatea reală a semnalului vorbit nu este foarte critică, atât timp cât vocea și inflexiunile oratorului sunt reconogscibile iar informația vocală este inteligibilă.

Muzica:

 • Audiența spectacolelor muzicale are așteptări mai mari privind calitatea sunetului pentru diferite stiluri muzicale.
 • În timp ce claritarea sunetului este obligatorie pentru vorbire, excesiva claritate în muzică poate conduce la apariția impresiei subiective de sunet „fragil” sau „uscat”. În plus, aceasta accentuează zgomotele produse de spectatorii din sală, facând munca muzicienilor și mai dificilă.

O altă diferență importantă este accea că muzica acoperă o gamă largă de frecvențe (între 20 Hz și 20 kHz) în timp ce vorbirea se situează într-o bandă îngustă cuprinsă între 500 Hz și 4 kHz. Ținănd cont de cele de mai sus devine evident faptul că acustica este o știință a cărei aplicare necesită cunoștinte extinse și o experiență considerabilă.

Studiul Acustic cuprinde:

 1. Analiza spațiului și amplasamentului în contextul destinației propuse;
 2. Măsurarea parametrilor acustici existenți;
 3. Calculul parametrilor acustici proiectați ai spațiului;
 4. Determinarea parametrilor acustici optimi pentru un sunet de cea mai bună calitate;
 5. Modelarea matematică a comportării acustice a spatiului pentru diferite variante de geometrie interioara și tratament acustic;
 6. Identificarea variantelor optime din punct de vedere tehnico economic.

Echipa noastra de specialiști realizează studii acustice dar și proiecte tehnice pentru orice tip de spațiu: centrele comerciale, mall-uri, magazine, clădiri birouri, restaurante și baruri, terase, unități de învățământ, grădinițe, centre de instruire,  lăcașuri de cult, instituții culturale, săli de conferințe, biblioteci, parcări, spitale, hoteluri, cazinouri, bănci, hale industriale, fabrici, depozite, aeroporturi, gări, autogări, săli de așteptare, porturi, instituții de stat, case de cultură, cinematografe, stadioane, baze sportive, săli de sport, săli de fitness, alarmare civilă sate, alarmare civilă comune și alarmare civilă orașe.

 

Call Now Button