• Română
  • English

Curs Operator calculator electronic si retele

Cursul “ Operatorul calculator electronic si reţele” este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, iar obtinerea certificarii va da dreptul de a profesa ca OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE (cod COR 35101).
Operatorul calculator electronic si reţele îşi desfăşoară activitatea într-un mediu aflat în continuă evoluţie; această ocupaţie fiind cerută de piaţa muncii.
Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul calculator electronic si reţele trebuie să
comunice eficient cu utilizatorii și să aibe în permanență o preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanțe.
După absolvirea cursului, participanții vor acumula următoarele competențe:
 Supravegherea și asigurarea bunei funcţionări a calculatoarelor, echipamentelor periferice și a
echipamentelor de conectare / interconectare în reţea;
• Capacitatea de a instala și de a configura sisteme de operare si aplicaţii, folosind proceduri
standardizate, urmărind totodată folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori;
• Punerea la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului și / sau pe cele ale reţelei în limita privilegiilor acestora;
• Verificarea respectării regulilor de securitate a accesului la echipamente și date impuse de
inginerul de sistem sau de administratorul de reţea; ei vor semnala abaterile de la aceste reguli și vor contribui la aplicarea procedurilor de corectare;
• Asistarea utilizatorilor în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor și corectarea lor atunci când aceştia nu respecta procedurile standard de lucru;
• Salvarea periodică și în situaţii critice a datelor de lucru ale utilizatorilor restaurând la nevoie datele
salvate și ajutând utilizatorii să-și recupereze informaţiile.
Avantaje:
• Veți învăța să asigurați corespunzător funcţionarea calculatorului și a reţelei de calculatoare;
• Veți învăța să asigurați securitatea datelor şi echipamentelor;
• Veți asista utilizatorii în rezolvarea diferitelor probleme tehnice apărute;
• Veți urmări întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor;
• Veți asigura instalarea și configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare și a necesarului de componente şi materiale consumabile;
• Veți dobândi abilități de comunicare eficientă cu beneficiarii, administratorul de reţea, inginerul de sistem și ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.
În urma cursului obtineți certificat emis de A.N.C., Ministerele Educației și Muncii, recunoscut în Uniunea Europeana.

DESCARCA_CERERE_INSCRIERE

TOPALIS ENGINEERING SRL – inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 34021 – se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale colectate pe parcursul organizarii cursurilor de formare profesionala.

Call Now Button