• Română
  • English

Curs Consultant IT

AM PROGRAMAT UN NOU CURS,

Cursul “Consultant IT” este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari ( ANC ), iar obtinerea certificarii va da dreptul de a profesa in consultanta informatica, CONSULTANT IT (cod COR 2 51901).
Consultantul IT contribuie semnificativ la obtinerea unui avantaj competitiv prin identificarea celor mai adecvate solutii de exploatare a infrastructurii IT si valorificarea noilor tehnologii.

Topalis – Consultant în Informatică from Topalis on Vimeo.

 

După absolvirea cursului, participanții vor acumula următoarele competențe:
− Spirit analitic dezvoltat prin care vor identifica informaţiile lipsă, vor analiza logic o situaţie (problemă) și o vor rezolva prin soluţii noi, inovatoare;
− Atenţie sporită la detalii urmărind obţinerea unui rezultat corect chiar și atunci când se află sub presiunea timpului;
− Comunicare eficientă, atât faţă în faţă cât și la telefon sau în scris, prin prezentări, folosindu-se de noile instrumente ale tehnologiei comunicaţiilor;
− O mai bună orientare către client, optând întotdeauna pentru ceea ce este mai bun pentru utilizatorul final, pentru confortul si profitul acestuia;
− Flexibilitate, capacitatea de a învaţă singuri și de a lua decizii în timp util;
− Calităţi de conducător, inclusiv pentru managementul riscurilor: vor evalua şi evidenţia consecinţele posibile ale acţiunilor care vor urma şi vor face în aşa fel încât să minimizeze consecinţele negative;
− Nu în ultimul rând ei vor fi buni negociatori, persuasivi și cu un puternic spirit organizatoric.
Avantaje:
• Veți cunoaşte şi vă veți preocupa permanent de înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie și a modului cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii IT&C adecvate;
• Veți participa la proiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe probleme ale sistemului informatic și veți transpune procesele din organizaţie în cerinţe şi specificaţii IT&C;
• Veți învăța să evaluați riscurile legate de securitatea datelor, programelor şi a echipamentelor și veți aplica standardele tehnice IT&C în vigoare în vederea soluţionării cerinţelor specifice ale organizaţiei;
• Veți colabora permanent cu toate compartimentele funcţionale ale organizaţiei oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă a acesteia;
• Vă veți dezvolta continuu pe plan profesional prin însușirea de cunoștințe noi, identificarea rolurilor specifice muncii în echipă și a unei comunicări eficiente la locul de muncă.
În urma cursului obtineți certificat emis de A.N.C., Ministerele Educației și Muncii, recunoscut în Uniunea Europeana.

Acest curs da dreptul absolventului de studii superioare, indiferent de natura acestora, sa aplice la Registrul Comertului pentru infiintarea unei PFA cu norma fixa de venit avand codul CAEN 6202, respectiv – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei.

DESCARCA_CERERE_INSCRIERE

TOPALIS ENGINEERING SRL – inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 34021 – se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale colectate pe parcursul organizarii cursurilor de formare profesionala.

Call Now Button