• Română
 • English

Consultanta Proiecte Europene

Consultanță Proiecte Europene

Oferim consultanţă pentru atragerea de finanţări nerambursabile din fonduri europene.
Întocmim documentaţiile necesare pentru obţinerea grantului, de la demararea proiectului până în momentul încasării de către beneficiar a ultimei tranşe din ajutorul nerambursabil şi asistenţă pe parcursul implementării în colaborarea cu autoritatea de management a programului de finanţare.

 • Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii proiectului;
 • Întocmirea documentaţiei pentru accesarea fondurilor nerambursabile: planul de afaceri şi anexe, cererea de finanţare, studiul de fezabilitate, memoriul justificativ, analiza de piaţă, studii de oportunitate, analiza cost- beneficiu (analiză financiară, analiză socio-economică, analiză de risc şi analiza senzitivitaţii);
 • Întocmirea dosarelor de achiziţii şi asistenţă in realizarea licitaţiilor aferente unui proiect investiţional;
 • Întocmirea cererilor de plată;
 • Coordonarea părţilor implicate în procesul obţinerii finanţării: arhitecţi, proiectanţi, diriginte de şantier, furnizori de bunuri şi servicii;
 • Asistenţă in relaţia cu autoritatea de management a programului de finanţare.

Fondurile europene pot fi accesate de beneficiari din domenii de activitate variate. Exista surse de finanțare nerambursabile pentru investiții din următoarele sectoare:

 • Energie regenerabilă (microhidrocentrale, centrale eoliene, etc);
 • Sectorul public (infrastructură publică, școli, spitale, etc);
 • Sectorul agricol (ferme vegetale și animale, unităti de procesare, etc);
 • Sectorul turistic (unităti de cazare și activități de recreere);
 • Microîntreprinderi (unitati prestatoare de servicii: cabinete medicale, cabinete de proiectare, saloane; unități de procesare: fabrici de procesare materiale plastice, metalice, lemnoase; uniți din domeniul reciclării materialelor, etc);
 • IMM (unități de producție).
Call Now Button