• Română
 • English

Operatori economici

Consultanță  Achiziții Publice Pentru Operatori Economici

 • Înregistrarea operatorilor economici  în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) în vederea participării în calitate de ofertant/candidat la procedurile de atribuire on-line;
 • Configurarea catalogului electronic de produse / servicii / lucrări în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) pentru operatorii economici înregistrați;
 • Analizarea documentaţiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante în scopul identificării procedurilor pentru care operatorul economic interesat îndeplininește condiţiile de calificare. Se elimină astfel costurile nejustificate ocazionate de întocmirea ofertelor/candidaturilor pentru participare la proceduri de atribuire în cadrul cărora nu sunt îndeplinite condițiile minimale de calificare;
 • Solicitarea de clarificări din partea autorităţiilor contractante cu privire la aspecte de natură tehnică, economică, juridică şi/sau procedurală, in vederea întocmirii ofertelor în condiții optime;
 • Consultanță pentru interpretarea legislației;
 • Managementul procedurilor de atribuire;
 • Elaborarea documentației de atribuire;
 • Verificarea propunerilor tehnice și documentelor conexe conform solicitărilor din fișa de date;
 • Redactare acorduri de asociere și subcontractare;
 • Negociere clauze contractuale atât în faza de licitație cît și după;
 • Elaborare contestații la Consiliul Național de Soluționare al Contestațiilor (CNSC);
 • Elaborare plângeri în instanță;
 • Reprezentare în fața CNSC și a instanțelor de judecată;
 • Organizare training-uri de specialitate pentru echipa operatorului economic.

 

Call Now Button