• Română
 • English

Avizare ISU

Ne puteti contacta la 0727323812


  captcha

  Echipa de consultanți specializați ai Topalis Engineering acoperă toata gama de servicii și produse, necesare obținerii avizelor de securitate la incendiu în următoarele cazuri:

  •  OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SISTEMELE, LUCRĂRILE ŞI REŢELELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ÎN LOCALITĂŢI, PLATFORME ŞI PARCURI INDUSTRIALE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi marcarea căilor de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   • documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, la faza de proiectare DTAC – minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare.

   

  •  OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SCHIMBĂRILE DE DESTINAŢIE ŞI MODERNIZĂRILE LA CONSTRUCŢIILE ŞI AMENAJĂRILE EXISTENTE CARE, POTRIVIT LEGII, NU NECESITĂ AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii;
   •  scenariul de securitate la incendiu;
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   • documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiuni ale construcţiei realizate la scara 1:50 sau 1:100, ori, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi alte asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.

   

  •  OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN CAZUL LUCRĂRILOR NOI, MODIFICĂRILOR ŞI MODERNIZĂRILOR INSTALAŢIILOR DE STINGERE CU APĂ, DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI ALARMARE LA INCENDIU LA CLĂDIRI EXISTENTE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA H.G.R. nr. 1739/2006, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN INTERIORUL PARCELELOR ŞI ASIGURAREA POSIBILITĂŢILOR DE ACCES LA DRUMURILE PUBLICE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  planul de situaţie – amplasare în zonă –, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi menţionarea lungimii şi lăţimii căilor de acces la drumurile publice.

   

  •  OBŢINEREA AVIZELOR DE SECURITATE LA INCENDIU SOLICITATE PRIN CERTIFICATE DE URBANISM, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  certificatul de urbanism;
   •  documentaţia tehnică la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire, denumită în continuarea DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la faza de proiectare DTAC;
   • planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor.
  Call Now Button