• Română
 • English

Autorizare ISU

Ne puteti contacta la 0727323812


  captcha

  Echipa de consultanți specializați Topalis Engineering acoperă toata gama de servicii și produse, necesare obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu în următoarele cazuri:

  •  SECURITATE LA INCENDIU PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR NOI, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  autorizaţia de construire;
   •  avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare ce a stat la baza emiterii avizului;
   •  scenariul de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procesele-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu”;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie.

   

  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE SOLICITANŢII NU POT PREZENTA, DIN MOTIVE OBIECTIVE JUSTIFICATE, CUM AR FI: PIERDEREA, DISTRUGEREA, SAU FURTUL, AVIZELE DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI DOCUMENTAŢIILE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACESTORA, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  autorizaţia de construire;
   •  raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
   •  scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, în cazul în care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, când prin raportul de expertiză tehnică se constatată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   •  procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
   •  agrementele tehnice sau certificatele de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse, etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu;
   •  referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză.

   

  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN CAZUL AMENAJĂRILOR TEMPORARE ÎN AER LIBER PENTRU SPECTACOLE ORI ÎNTRUNIRI, CU CAPACITATE MAI MARE SAU EGALĂ CU 200 DE LOCURI ORI AVÂND DESTINAŢIE COMERCIALĂ, CU SUPRAFAŢA MAI MARE SAU EGALĂ CU 2500 m2, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   •  scenariul de securitate la incendiu;
   •  planul al amenajării la scara 1:100;
   •  planul de evacuare al persoanelor;
   •  referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii.

   

  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE SOLICITANŢII NU POT PREZENTA, DIN MOTIVE OBIECTIVE JUSTIFICATE, PRECUM: PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL, AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI DOCUMENTAŢIILE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACESTORA, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  autorizaţia de construire;
   •  raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
   •  scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, în cazul în care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, când prin raportul de expertiză tehnică se constatată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   •  procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
   •  agrementele tehnice sau certificatele de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse, etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale securitate la incendiu;
   •  referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;
   •  declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice şi copie a actului de identitate, respectiv persoanei juridice, semnată de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul.

   

  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN CAZUL LUCRĂRILOR NOI, MODIFICĂRILOR ŞI MODERNIZĂRILOR INSTALAŢIILOR DE STINGERE CU APĂ, DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI ALARMARE LA INCENDIU LA CLĂDIRI EXISTENTE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA H.G.R. nr. 1739/2006, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin;
   •  documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalaţiile de stingere cu hidranţi exteriori;
   •  documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă pentru incendiu, staţiei de hidrofor, etc.; pentru instalaţiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC;
   •  documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi amplasare la incendiu, la faza de proiectare DTAC;
   •  referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – specialitatea respectivă la la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie;
   •  agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, detalii de execuţie pentru instalaţia de hidranţi exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc.
  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE PRIN CERTIFICATELE DE URBANISM NU S-A SOLICITAT AVIZUL DE S.I., DEŞI CONSTRUCŢIILE SAU AMENAJĂRILE RESPECTIVE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIILE CELOR APROBATE PRIN H.G. PRIVIND AVIZAREA – AUTORIZAREA, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  certificatul de urbanism;
   •  autorizaţia de construire;
   •  raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
   •  scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, în cazul în care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, când prin raportul de expertiză tehnică se constatată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   •  procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
   •  agrementele tehnice sau certificatele de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse, etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale securitate la incendiu;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză.
  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SCHIMBĂRILE DE DESTINAŢIE ŞI MODERNIZĂRI LA CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI CARE NU NECESITĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c-f – 2 exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin.
   •  piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu”;
  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU CONSTRUCŢIILE ŞI AMENAJĂRILE, PRECUM ŞI LA DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ORI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CELOR EXISTENTE PUSE ÎN FUNCŢIUNE FĂRĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  autorizaţia de construire;
   •  raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
   •  scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, în cazul în care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, când prin raportul de expertiză tehnică se constatată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză;
   •  planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   • procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
   • agrementele tehnice sau certificatele de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse, etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale securitate la incendiu;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză.
  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SISTEMELE, LUCRĂRILE ŞI REŢELELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ÎN LOCALITĂŢI, PLATFORME ŞI PARCURI INDUSTRIALE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin.
   • documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie;
   •  agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, proces-verbal de verificare- constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc.
  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PRIN EXCEPŢIE, CONSTRUCŢIILE ŞI AMENAJĂRILE PUSE ÎN FUNCŢIUNE FĂRĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CARE AU AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI ÎNDEPLINESC NIVELELE DE PERFORMANŢĂ SPECIFICE SECURITĂŢII LA INCENDIU PREVĂZUTE ÎN PROIECT, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   •  autorizaţia de construire;
   •  avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin.
   • scenariul de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procesele-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu”;
   • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
   • procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
  •  OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU PUNCTELE DE LIVRARE CĂTRE POPULAŢIE A BUTELIILOR CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE, INDIFERENT DE CAPACITATEA DE STOCARE/DEPOZITARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
   • planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
   • scenariul de securitate la incendiu.
  Call Now Button