• Română
 • English

Autoritati publice

Consultanță  Achiziții Publice Pentru Autorități Publice:

 • Întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice în funcţie de previziunile inițiale;
 • Întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice în funcţie de creditele bugetare şi/sau de angajamente;
 • Consiliere pentru alegerea procedurii de atribuire optime, dintre cele prevăzute de OUG 34/2006 şi realizarea „calendarului” procedurii;
 • Consiliere în vederea respectării obligaţiei de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului fiscal, astfel cum este prevăzut în lege;
 • Întocmirea documentaţiei de atribuire – fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini, modelele de formulare şi modelul de contract/acord-cadru;
 • Îndrumare în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pentru publicarea de anunţuri/invitaţii, documentaţii de atribuire, eventuale clarificări/erate, etc.;
 • Furnizarea de modele de documente necesar a fi întocmite pe parcursul procedurilor de atribuire;
 • Conceperea şi redactarea documentelor necesar a fi întocmite pe parcursul procedurilor de atribuire;
 • Asistenţă pe parcursul derulării procedurii de atribuire;
 • Participare în comisia de evaluare în calitate de expert extern cooptat;
 • Asistenţă în relaţia cu instituţiile statului cu competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
 • Pregătirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 • Completarea şi pregătirea pentru arhivare a dosarului achiziţie publice;
 • Notificarea modificărilor legislative din domeniul achiziţiilor publice şi prezentarea implicaţiilor acestora asupra activităţii curente.
Call Now Button