• Română
  • English

Analiza de Risc la Securitate Fizica

Analiza de risc la securitatea fizică

Analiza de risc la securitatea fizică, se execută în conformitate cu prevederile legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 și Instrucţiune 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, și are caracter obligatoriu pentru toate categoriile de obiective.
Scopul final al analizei de risc este de a găsi un echilibru economic între impactul riscului asupra organizatiei și costurile de punere în aplicare a măsurilor de prevenire și protecție. De asemenea analiza de risc vă ajută să cunoașteți nevoile reale de securitate fizică ale societății dumneavostră, pentru a avea o imagine de ansamblu în relația cu societățile licențiate de pază sau de instalare a sistemelor de securitate, pe care le-ați putea angaja pentru efectuarea de diverse servicii specializate.
Prin Analiza  de risc la securitatea fizică sunt evaluate:

  • amenintarile la securitatea fizica (mediul extern)
  • vulnerabilitatile la securitatea fizica (mediul intern)
  • sistemele de protectie (mecanofizice si electronice) – de la gard la sistemele de paza
  • procedurile specifice de paza
  • alti factori care contribuie +/- la aparitia/diminuarea riscurilor la securitatea fizica

Dupa analiza tuturor elementelor de mai sus se elaboreaza pentru fiecare obiectiv un Raport care include metode de tratare a riscurilor si recomandari, dupa caz. Recomandarile agreate trebuie implementate in termen de 60 de zile de la semnarea Raportului.

Call Now Button