• Română
  • English

Consultanta si Proiectare a Sistemelor si Instalatiilor de Semnalizare si Alertare in caz de Incendiu

Proiectare Sisteme de Detectie și Semnalizare la Incendiu

Instalaţiile de detecţie şi semnalizare a incendiilor se proiectează în conformitate cu prevederile normativului 18/2-02 pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri. Toate elementele componente trebuie să deţină certificate de conformitate EN54 corespunzătoare categoriei din care fac parte. Documentaţia tehnico-economică se elaborează pe baza scenariului de siguranţă la incendiu, bazat pe identificarea riscului şi după caz, pe analiza de risc, stabilindu-se măsurile, tehnicile, procedeele şi organizarea instalaţiilor de detecţie şi semnalizare a incendiilor.

  • Întocmire studii de prefezabilitate şi de fezabilitate;
  • Întocmire caiete de sarcini;
  • Întocmire proiecte tehnice de detectie și semnalizare incendiu;
  • Asistenţă la instalarea, punerea în funcţiune şi recepţia sistemelor de detecție și semnalizare incendiu;
  • Elaborarea de proceduri de operare a sistemelor de detecție și semnalizare incendiu;
  • Întocmire scenarii de securitate la incendiu;
  • Întocmire a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
  • Întocmire teme de proiectare pentru sistemele de detecție și semnalizare incendiu;

Autorizatie-IGSU

Call Now Button